Umiejętności Numeracyjne

Kształty trójwymiarowe: wielościany, zakrzywione bryły i pole powierzchni

Dowiedz się o właściwościach trójwymiarowych kształtów, zarówno prostych, zwanych również wielościanami, jak i tych z krzywymi.Ucz Się Więcej

Arkusz referencyjny pola powierzchni, pola powierzchni i objętości

Skorzystaj z naszego arkusza referencyjnego, aby szybko zobaczyć wzory do obliczania powierzchni, pola powierzchni i objętości typowych kształtów.

Ucz Się Więcej

Diagramy netto kształtów 3D

Odkryj, jak można stworzyć bryłę 3D z siatki 2D. Dowiedz się, jak powstają sieci, na przykładach typowych wielokątów 3D i pryzmatów.Ucz Się Więcej

Wprowadzenie do kątów

Kąty mają fundamentalne znaczenie w geometrii. Dowiedz się, co się dzieje, gdy dwie linie spotykają się w punkcie, tworząc kąt, oraz jak opisywać i mierzyć kąty.

Ucz Się Więcej

Wprowadzenie do algebry

Naucz się podstaw algebry, w jaki sposób litery zastępują nieznaną liczbę i jak rozwiązywać proste równania, aby znaleźć nieznaną wartość.

Ucz Się Więcej

Obliczanie powierzchni

Dowiedz się, jak obliczyć obszar wspólnych kształtów w sytuacjach z życia wziętych. Zapewniamy proste angielskie wyjaśnienia i praktyczne przykłady, które pomogą Ci się uczyć.

Ucz Się Więcej

Porządkowanie operacji matematycznych | BODMAS

Dowiedz się, jak zdecydować, w jakiej kolejności wykonać obliczenia i jakie zasady mają zastosowanie, gdy masz do wykonania wiele „operacji”.

Ucz Się Więcej

Zarządzanie pieniędzmi | Asygnowanie

Dowiedz się, jak zaplanować budżet miesięczny lub terminowy, a następnie znajdź kilka przydatnych pomysłów, jak się go trzymać, w tym nagradzać siebie za sukces.

Ucz Się Więcej

Obliczanie z czasem

Dowiedz się o podstawowych jednostkach czasu i jak obliczyć, ile czasu minęło między jednym a drugim, przydatne, gdy pociąg jest opóźniony.

Ucz Się Więcej

Analiza statystyczna: rodzaje danych

Dowiedz się o różnych typach danych i wpływie, jaki typ danych może mieć na Twoje badania i analizy.

Ucz Się Więcej

Wspólne symbole matematyczne i terminologia: słownik matematyczny

Ta strona zawiera słowniczek niektórych z bardziej powszechnych symboli matematycznych, w tym ich znaczenie i miejsce, w którym są używane.

Ucz Się Więcej

Wprowadzenie do kartezjańskich układów współrzędnych

Dowiedz się, jak współrzędne kartezjańskie lub ortogonalne działają w dwóch i trzech wymiarach i jak ich używać podczas rysowania wykresów lub czytania map

Ucz Się Więcej

Zakrzywione kształty

Dowiedz się o właściwościach regularnych i nieregularnych, dwuwymiarowych, zakrzywionych kształtów. W tym okręgi i elipsy, odcinki, łuki i inne przekroje stożkowe.

Ucz Się Więcej

Analiza statystyczna: zrozumienie korelacji

Dowiedz się więcej o identyfikowaniu i zrozumieniu powiązań między zmiennymi statystycznymi lub grupami oraz o tym, jak testować te relacje.

Ucz Się Więcej

Wprowadzenie do geometrii: punkty, linie, płaszczyzny i wymiary

Dowiedz się o pracy z różnymi liczbami wymiarów i o niektórych najbardziej podstawowych pojęciach geometrii, w tym o punktach, liniach i płaszczyznach.

Ucz Się Więcej

Szacowanie, przybliżanie i zaokrąglanie

Zapoznaj się z kilkoma prostymi technikami, które pozwolą Ci z grubsza określić właściwą odpowiedź i zorientować się, czy bardziej szczegółowe obliczenia są poprawne.

Ucz Się Więcej

Ułamki

Dowiedz się więcej o ułamkach, liczbach wyrażonych jako jedna liczba podzielona przez drugą, a zwłaszcza o tym, jak je dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić.

Ucz Się Więcej

Ułamki dziesiętne

Dowiedz się o ułamkach dziesiętnych, a zwłaszcza o tym, jak je dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, a także konwertować na ułamki zwykłe i odwrotnie.

Ucz Się Więcej